Veluws College Schaakcompetitie (VCSC) voor basisscholen in Apeldoorn

Wedstrijdreglement

VCSC wedstrijdreglement

 1. We schaken volgens de normale schaakregels van de schaakbond.

 2. We schaken met een klok. De bedenktijd bedraagt 15 minuten per speler per partij.

 3. De pupillenteams bestaan in principe uit spelers die ten hoogste in groep 6 van de basisschool zitten. Beginnende schakers uit groep 7 of 8 (zonder schaakdiploma) mogen meedoen bij de pupillen, als dit nodig is om een team compleet te maken. Een team bestaat uit 4 spelers plus eventuele reservespelers. Indien een team spelers mist, dan schuiven de spelers op zodat de hoogste borden altijd zijn bezet.

 1. Een speler mag niet uitkomen voor meerdere teams binnen de categorieën pupillen en aspiranten. Wel kan een speler uit de pupillenklasse invallen bij de aspiranten, als dit nodig zou zijn.

 2. We schaken per toerbeurt bij de deelnemende basisscholen. De gast basisschool zorgt voor de wedstrijdleiding en invulling van de wedstrijdformulieren.

 3. De bordvolgorde staat per wedstrijd vrij. De opstelling dient echter wel zo goed mogelijk de speelsterkte te weerspiegelen. Dus de op papier sterkste speler op bord 1, enzovoort.

 4. We maken gebruik van de door de organisatie toegestuurde wedstrijdformulieren. De indeling per speelronde is terug te vinden op de website www.vcsc.nl

 5. Een gewonnen wedstrijd belonen we met 2 matchpunten en een gelijkspel met 1 matchpunt. Bij een eventueel gelijk stand na de slotronde kijken we achtereenvolgens naar (i) onderling resultaat, (ii) bordpunten en (iii) beslissingswedstrijd.

 6. Alle speelronden beginnen standaard om 18.30 uur en zowel de pupillen als aspiranten spelen 2 partijen op een avond.  

 7. De teamleiders dragen zorg dat alle spelers op tijd aanwezig zijn. De teamleiders vullen de wedstrijdformulieren bij aanvang correct in. Na afloop van de wedstrijd ondertekent de teamleider het formulier voor akkoord.

 8. De teamleider geeft tijdens de wedstrijden de kinderen geen spelaanwijzingen Hij mag alleen wijzen op het gebruik van de klok als een schaker steeds vergeet de klok in te drukken. Als de teamleider onregelmatigheden ziet, dan kan hij de wedstrijdleider erbij roepen. De wedstrijdleider beslist vervolgens over een eerlijk vervolg of einde van de wedstrijd.

 9. De wedstrijdleiding draagt zorg voor een sportief verloop van de wedstrijden. Uitgangspunt is dat de spelers onderling de uitslag bepalen. Als de wedstrijdleider echter onregelmatigheden signaleert, dan heeft hij wel de laatste stem.

 10. Indien de wedstrijdleider constateert dat een vlag is gevallen, dan beëindigt hij de partij. Ook als een partij duidelijk remise is (te weinig materiaal / eeuwig schaak / alleen nog op tijd spelen), dan kan de wedstrijdleider de partij remise verklaren.

 11. De wedstrijdleider controleert of alle wedstrijdformulieren correct zijn ingevuld.

 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleiding.

 13. We spelen geen 'Champions League'! Spelplezier van alle kinderen in een sportieve en gezellige sfeer staat voorop!

 

Zoeken

Sponsoring

Organisatie

Login voor auteurs