Veluws College Schaakcompetitie (VCSC) voor basisscholen in Apeldoorn

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement schoolschaakcompetitie 2018-2019

 1. We spelen geen 'Champions League'!
  Spelplezier van alle kinderen in een sportieve, ontspannen en gezellige sfeer staat voorop!
 2. We schaken volgens de normale schaakregels.
 3. We schaken met een klok. De bedenktijd bedraagt 15 minuten per speler per partij op een speelavond met 2 partijen. Op een speelavond met 3 partijen geldt een bedenktijd van 12 minuten per partij.
 4. De pupillenteams bestaan in beginsel uit spelers die ten hoogste in groep 6 van de basisschool zitten. Een team bestaat uit 4 spelers aangevuld met maximaal 4 reservespelers. Indien een team spelers mist, dan schuiven de spelers op zodat de hoogste borden altijd zijn bezet. Beginnende schakers uit groep 7 en 8 zonder schaakdiploma mogen meedoen bij een pupillenteam, als dit nodig is om een team compleet te maken.
 5. Een speler mag niet uitkomen voor meerdere teams binnen de categorieën pupillen en aspiranten. Wel kan een speler uit de pupillenklasse invallen bij de aspiranten, als dit nodig is.
 6. We schaken per toerbeurt bij de deelnemende basisscholen. De gast basisschool zorgt voor de wedstrijdleider.
 7. De bordvolgorde staat per wedstrijd vrij. De opstelling dient echter wel de speelsterkte te weerspiegelen. Dus de op papier sterkste speler op bord 1, enzovoort.
 8. We maken gebruik van de door de organisatie toegestuurde wedstrijdformulieren. De indeling per speelronde is terug te vinden op de website www.vcsc.nl
 9. Een gewonnen wedstrijd belonen we met 2 matchpunten en een gelijkspel met 1 matchpunt. Bij verlies krijgt het team 0 matchpunten. Bij een eventueel gelijk stand na de slotronde kijken we achtereenvolgens naar (i) onderling resultaat, (ii) bordpunten en (iii) beslissingswedstrijd.
 10. Alle speelronden beginnen standaard om 18.30 uur en we spelen 2 of 3 partijen op een avond.
 11. De teamleiders dragen zorg dat alle spelers op tijd aanwezig zijn. In geval van te laat komen, starten we 5 minuten na aanvang van de wedstrijden al wel de schaakklok.
 12. De teamleiders vullen de wedstrijdformulieren bij aanvang correct in (duidelijke spelling!). Na afloop van de wedstrijd ondertekent de teamleider het formulier voor akkoord.
 13. De teamleider en ook de toeschouwers geven tijdens de wedstrijden geen spelaanwijzingen aan de kinderen. De teamleider mag wel wijzen op het gebruik van de klok als een speler steeds vergeet om de klok in te drukken.
 14. Teamleiders en publiek (zoals ouders en uitgespeelde kinderen) blijven op gepaste afstand van de borden toekijken. De zaalleider zal aangeven waar een plek is voor de toeschouwers.
 15. Als de teamleider onregelmatigheden ziet, dan kan hij/zij de wedstrijdleider erbij roepen. De wedstrijdleider beslist vervolgens over een eerlijk vervolg of einde van de wedstrijd.
 16. De wedstrijdleider draagt in de kern zorg voor een sportief verloop van de wedstrijden. Uitgangspunt is dat de spelers onderling de uitslag bepalen. Als de wedstrijdleider echter onregelmatigheden signaleert, dan heeft hij wel de laatste stem.
 17. Indien de wedstrijdleider constateert dat een vlag is gevallen, dan beëindigt hij de partij. Ook als een partij duidelijk remise is (te weinig materiaal / eeuwig schaak / alleen nog op tijd spelen), dan kan de wedstrijdleider de partij remise verklaren.
 18. De wedstrijdleider controleert of alle wedstrijdformulieren correct zijn ingevuld.
 19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitieleiding.

 

 

Zoeken

Sponsoring

Organisatie

Login voor auteurs